WSPÓŁPRACA

Zapraszam do współpracy firmy i producentów detektorów metali, którym zależy na pokazaniu swojego produktu.

Wszystkie testy zostaną zaprezentowane na kanale filmowym YT.

Detektory przez nas testowane są dokładnie omówione z podziałem na 3 tematy:

1. DESIGN – Wzornictwo przemysłowe

W pierwszej kolejności omawiamy tzw. design a dokładnie wzornictwo przemysłowe. Na tym etapie ważny jest dla nas także interfejs użytkownika, ergonomia urządzenia oraz jakość wykonania.

2. FEATURES – Funkcje użytkowe

Kolejnym ważnym elementem są funkcje detektora, ja wygląda praca z nim w terenie. Omawiamy szczegółowo: tryby pracy, strojenie do gruntu, ID, audio, dyskryminacje, kontrole głośności, czułość i głębokość oraz inne funkcje.

3. TECHNOLOGY – Technologia i rozwiązania techniczne

Przyglądamy się bliżej technologii, w której działa urządzenie oraz ciekawym rozwiązaniom i patentom.

metaldetectortechnologies team